dnes je 15.7.2024

Input:

Ekologické daně - daňové přiznání

16.4.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

Ekologické daně - daňové přiznání

JUDr. Mgr. Robert Pelka, Ing. Jan Ambrož

V tomto hesle navazujeme viz Ekologické daně a uvádíme základní postup při vyplnění daňového přiznání a možné související účetní operace. Součástí hesla je též vyplněné daňové přiznání.

Společnost Uhlí, která je držitelem povolení k nabytí pevných paliv bez daně, je v postavení dodavatele. Za zdaňovací období nakoupila hnědé uhlí s energetickou hodnotou 1 000 GJ spalného tepla v původním vzorku, černé uhlí s energetickou hodnotou 3 000 GJ spalného tepla v původním vzorku a živičné břidlice s energetickou hodnotou 80 GJ spalného tepla v původním vzorku.

Ve stejném zdaňovacím období společnost Uhlí svým zákazníkům dodala:

  1. černé uhlí s energetickou hodnotou 2 000 GJ spalného tepla v původním vzorku - jinému obchodníkovi, který je držitelem povolení k nabytí pevných paliv bez daně;

  2. hnědé uhlí s energetickou hodnotou 500 GJ spalného tepla v původním vzorku - konečnému spotřebiteli, který je držitelem povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně, který pevná paliva využívá k mineralogickým postupům;

  3. hnědé uhlí s energetickou hodnotou 300 GJ spalného tepla v původním vzorku - domácnostem pro topení;

  4. živičné břidlice s energetickou hodnotou 80 GJ spalného tepla v původním vzorku - stavební firmě, která je používá jako přísadu do asfaltů při stavbě silnic.

  5. Za zdaňovací období společnost Uhlí použila nezdaněné černé uhlí s energetickou hodnotou 10 GJ spalného tepla v původním vzorku k vytápění a ohřevu TUV v areálu svých skladů.

Řešení:

  1. Při dodání černého uhlí s energetickou hodnotou 2 000 GJ subjektu, který prokázal, že je držitelem povolení k nabytí pevných paliv bez daně (je také dodavatelem), nevzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Tato dodávka nebude v daňovém přiznání vůbec figurovat.

  2. Dodání 500 GJ hnědého uhlí konečnému spotřebiteli, který prokáže, že je držitelem povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně, je od daně osvobozeno. Také tato dodávka se v daňovém přiznání společnosti Uhlí neobjeví, a to ani v případě, že by odběratel použil uhlí osvobozené od daně k neosvobozenému účelu.

  3. U hnědého uhlí vzniká dodáním domácnostem (konečným spotřebitelům) povinnost daň přiznat a zaplatit, a to ve výši 2 550 Kč (= 300 GJ x 8,50 Kč/GJ).

  4. Živičné břidlice (KN 2714) jsou předmětem daně z pevných paliv pouze tehdy, pokud jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány k výrobě tepla. Pokud budou dodány jako stavební materiál, dani podléhat vůbec nebudou.

  5. Černé uhlí použité pro topení v areálu skladu bylo společností Uhlí nabyto bez daně. Jeho spotřebou vznikla

Nahrávám...
Nahrávám...