dnes je 27.5.2024

Input:

Mimořádné náklady a výnosy

7.8.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Mimořádné náklady a výnosy

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

S účinností od 1. 1. 2016 byla zcela zrušena mimořádná oblast z výkazu zisku a ztráty. Mimořádné účetní případy se účtují a vykazují v rámci provozních a finančních nákladů a výnosů.

Mimořádné provozní náklady jsou zahrnuty zejména v účtové skupině 54 – -Jiné provozní náklady, ale mohou být obsaženy i ve skupině 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti.

Mimořádné provozní výnosy jsou zahrnuty v účtové skupině 64 – Jiné provozní výnosy.

Příklady mimořádných provozních nákladů a výnosů:

  • Mimořádné náklady z titulu škod na majetku (kromě finančního majetku) z mimořádných příčin (např. živelní pohroma)

  • Mimořádné náklady z titulu tvorby a zúčtování rezerv z mimořádných příčin

  • Mimořádné náklady z titulu tvorby a zúčtování opravných položek z mimořádných příčin

  • Mimořádné náklady a výnosy související s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti, či složky hospodářské činnosti účetní jednotky

  • Mimořádné náklady a výnosy při prodeji obchodního závodu nebo jeho části*)

  • Mimořádné výnosy z titulu náhrady škod

  • Mimořádné výnosy z titulu zaniklých dluhů při vyrovnání či při nuceném vyrovnání

*) Prodávající účtuje o prodávaném majetku jako o mimořádném provozním nákladu

Nahrávám...
Nahrávám...