dnes je 15.7.2024

Input:

Nová spotřební daň ze surového tabáku a další změny zákona o spotřebních daních v roce 2015 - 2. část

27.10.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2015.23.2 Nová spotřební daň ze surového tabáku a další změny zákona o spotřebních daních v roce 2015 – 2. část

doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.

První část článku naleznete ZDE .

A nyní přejdeme ke druhé novelizaci zákona o spotřebních daních účinné od 1. července 2015.

Ústřední změnou, kterou tato novela přinesla, je zavedení nové spotřební daně ze surového tabáku. 1 Cílem je zdanit tabák, který je spotřebitelům primárně prodán k jinému účelu než ke kouření (například jako dekorace nebo pro vykuřování skleníků), ale ve skutečnosti kupující tento tabák „po nákupu ihned zpracovávají ke kouření na řezačkách umístěných přímo v prodejnách nebo v jejich blízkém sousedství.” 2 Distributor i spotřebitel tak získávají neoprávněnou daňovou výhodu: zatímco tabák ke kouření „poctivě” procházející zdaněním „nese” v ceně 1 kilogramu tabáku spotřební daň ve výši 1 896 Kč, cena tabáku, který není oficiálně určen ke kouření, ale kouřen je, v sobě žádnou spotřební daň neobsahuje. Dopad novely na cenu tabáku názorně uvádí i obrázek č. 1 pořízený v srpnu 2015 v Českých Budějovicích. I tak je ovšem patrné, že i zvýšená cena za kilogram tabáku nepokrývá plně ani celou výši spotřební daně.

Obrázek č. 1

Dopad zavedení spotřební daně ze surového tabáku na cenu surového tabáku pro konečného spotřebitele

Daň ze surového tabáku nepatří mezi harmonizovanou daň na úrovni EU. Z tohoto důvodu se daň aplikuje pouze na území tuzemska, surový tabák není v zákoně o SD zahrnut pod pojem vybraný výrobek a nevztahuje se na něj ani režim podmíněného osvobození od daně ani režim volného daňového oběhu.

Jako u každé daně, tak i u daně ze surového tabáku zákon vymezuje její hlavní konstrukční prvky. V následujícím textu si je přiblížíme; pod pojmem daň budeme rozumět daň ze surového tabáku.

Předmět daně

Předmětem daně je surový tabák. Důvodová zpráva k novele zákona o SD výslovně uvádí, že se nejedná pouze o tabákové listy, ale i o jiné části rostliny, jinými slovy se jedná o rostlinu jako celek. Surovým tabákem se také rozumí zbytky vzniklé při výrobě a zpracování tabákových výrobků a dále rekonstituovaný tabák, tj. tabák vyrobený spojením jemně rozdrobeného tabáku, tabákového zbytku nebo tabákového prachu.

Plátce daně

Plátcem daně je každá osoba, která použije surový tabák jinak než ke třem taxativně vymezeným účelům. Těmito účely jsou: a) výroba tabákových výrobků, b) dodání tabáku provozovateli daňového skladu pro výrobu tabákových výrobků a c) dodání tabáku mimo území tuzemska, tj. do jiného členského státu nebo do třetí země. První dvě výjimky z „plátcovství” zamezují dvojímu zdanění surového tabáku: poprvé daní ze surového tabáku a podruhé spotřební daní z tabákových výrobků po vyrobení tabáku v daňovém skladu a uvedení do volného daňového oběhu. Třetí výjimka pak zajišťuje zdanění surového tabáku pouze v tuzemsku.

Plátcem daně je také osoba, u které správce daně zjistí surový tabák, ale tato osoba neprokáže jeho původ, účel použití nebo neuvede osobu, které byl nebo bude tabák dodán. Plátce daně

Nahrávám...
Nahrávám...