dnes je 25.6.2024

Input:

Účtová skupina 57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti

2.9.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

8.3.2.8
Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti

Ing. Blanka Jindrová

Účet 574 – Tvorba a zúčtování rezerv

Účetní aspekty

Na tomto účtu se zachycuje tvorba, užití a rozpuštění finančních rezerv podle interních směrnic účetní jednotky. Tvorba těchto rezerv není upravena ZoR, a proto je jejich tvorba daňově neuznatelným nákladem.

Tvorba rezerv u finančního majetku

Č.  Text  MD 
1.  Podle rozhodnutí účetní jednotky vytvořena účetní rezerva z důvodu předpokládané ztráty na finančním majetku  574  459 
2.  Po přehodnocení nebo v následujícím účetním období došlo ke snížení vytvořených rezerv (resp. jejich zrušení)  459  574 

Předpisy

  • Vyhláška č. 500/2002 Sb. (PVZÚ), ve znění pozdějších předpisů

    • - § 57 – Postup tvorby a použití rezerv
    • - § 58 – Vzájemné zúčtování
  • ČÚS č. 004 – Rezervy

  • ČÚS č. 019 – Náklady a výnosy

Účet 579 – Tvorba a zúčtování opravných položek

Účetní aspekty

Opravné položky se vytvářejí jen v případech přechodného snížení ocenění majetku. Tvorba i zúčtování, rozpuštění opravných položek se účtuje souvztažně s účty nákladů. Tvorba a zúčtování účetních opravných položek musí být upravena vnitřní směrnicí účetní jednotky a jde o daňově neuznatelný náklad (výnos).

Opravné položky účtované na tomto účtu mají vazbu pouze na finanční výsledek hospodaření.

Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek. Tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty majetku je

Nahrávám...
Nahrávám...