dnes je 17.6.2024

Input:

Závislá činnost

4.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

9.3.1.1 Závislá činnost

Jaroslava Pfeilerová

Zaměstnanec a zaměstnavatel

Podle § 6 odst. 2 ZDP je poplatník s příjmy ze závislé činnosti dále označen jako "zaměstnanec" a plátce příjmu jako "zaměstnavatel".

Zaměstnancem z hlediska daně z příjmů je tak např. i společník nebo jednatel společnosti s ručením omezeným, který od společnosti pobírá příjem.

Závislá činnost

Při posuzování jednotlivých případů z hlediska zákona o daních z příjmů a daňového řádu je třeba vycházet z toho, zda se v konkrétním případě jedná o závislou činnost, zda posuzovaná činnost nese znaky závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, a nikoliv to, jakou právní skutečností byla tato činnost založena. Zákon o daních z příjmů sice používá pojem "závislá činnost", avšak nutno podotknout, že tento pojem není zcela totožný s pojmem "závislá práce" z pracovněprávního hlediska. Pro kvalifikaci příjmů podřazených pro účely daně z příjmů pod ustanovení § 6 ZDP není rozhodující, na základě kterého právního vztahu poplatníkovi příjmy plynou. Podstatným a základním rysem závislé činnosti je skutečnost, že není vykonávána zcela nezávisle, tzn. pod vlastním jménem, na vlastní účet a s vlastní odpovědností poplatníka, ale naopak podle pokynů toho, kdo odměnu za vykonanou práci vyplácí (plátce). Dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti jsou tak podrobeny nikoliv pouze příjmy plynoucí z pracovněprávních vztahů uzavřených podle zákoníku práce, ale pod takový způsob zdanění zahrnul zákonodárce i příjmy z obdobného poměru, přičemž tento jakkoliv dále nedefinoval, vymezil jej jen vzájemným vztahem plátce a poplatníka, a to povinností poplatníka dbát příkazů plátce [ § 6 odst. 1 písm. a) ZDP].

Materiální kritéria

Uvedené pojetí je založeno na materiálním posouzení závislé činnosti, kdy skutečně není rozhodující, na jakém formálním právním základě je předmětná činnost vykonávaná. Je proto nezbytné stanovit materiální kritéria, při jejichž splnění se bude o závislou činnost jednat. Zákonné vymezení prostřednictvím pouhého plnění příkazů plátce se totiž ukázalo a ukazuje jako nedostačující a neschopné postihnout všechny reálně možné případy. Již ze samotné povahy věci je zřejmé, že k plnění příkazů (pokynů)

Nahrávám...
Nahrávám...