dnes je 22.5.2024

Input:

188/2016 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

č. 193/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 25. května 2016,
kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až q), která znějí:
„l) vodním sloupcem - vertikálně souvislá masa vody od hladiny po dnové sedimenty vodního útvaru,
m) geologickou formací - soubor hornin, které lze podle jejich fyzikálních a chemických vlastností, v kombinaci s pozicí v zemské kůře, rozlišit od jiných souborů hornin a zmapovat,
n) oblakem oxidu uhličitého - rozptýlený objem oxidu uhličitého v geologické formaci,
o) migrací - pohyb oxidu uhličitého uvnitř úložného komplexu,
p) uzavřením úložiště - definitivní
Nahrávám...
Nahrávám...