dnes je 15.7.2024

Input:

23/1982 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

č. 23/1982 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 10. prosince 1981
o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Dne 8. května 1980 byla v Madridu podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.
Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 5. června 1981.
Podle svého článku 28 Smlouva vstoupila v platnost dne 5. června 1981.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
První náměstek:
Ing. Knížka v. r.
 
SMLOUVA
mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Československá socialistická republika a Španělsko,
vědomy si potřeby usnadňovat obchod a podporovat hospodářskou spolupráci v souladu se Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,
se rozhodly uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Za tím účelem se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo v obou smluvních státech.
Článek 2
Daně, na které se smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu a z majetku, vybírané ve prospěch každého smluvního státu, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu a z majetku se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu, z veškerého majetku nebo z jednotlivých částí příjmu nebo majetku včetně daní ze zisků pocházejících ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd placených podniky a daní z přírůstku hodnoty.
3. Současně daně, na které se smlouva vztahuje, jsou obzvláště
a)  v Československu:
(i)  odvod ze zisku a daň ze zisku;
(ii)  daň ze mzdy;
(iii)  daň z příjmů z literární a umělecké činnosti;
(iv)  zemědělská daň;
(v)  daň z příjmů obyvatelstva;
(vi)  domovní daň a
(vii)  odvod z jmění

(dále nazývané „československá daň”);
b)  ve Španělsku:
(i)  daň z příjmu fyzických osob;
(ii)  daň právnických osob;
(iii)  daň z majetku

(dále nazývané „španělská daň”).
4. Smlouva se bude také vztahovat na všechny totožné nebo podstatně podobné daně, které budou ukládány po podpisu této smlouvy vedle současných daní nebo místo nich. Příslušné úřady smluvních států si budou oznamovat všechny významné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. V této smlouvě, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  Výraz „Španělsko” označuje Španělský stát a zahrnuje jakoukoli
Nahrávám...
Nahrávám...